Redovno održavanje semaforskih uređaja podrazumeva pregled spoljnih elemenata – ormara uređaja, električnog brojila, semaforskih stubova, lanterni i detektora. Posebna pažnja obraća se na mehaničko učvršćenje i oštećenost opreme, vidljivost signala, ispravnost sijalica ili LED dioda, stanje detektorskih petlji, itd.

Unutar samog semaforskog uređaja proverava se pravilna izmena programa, trajanje zaštitnih vremena, zadati program, tačnost uklopnih satova, najave sa detektora i sl. Održavanje ispravnog rada signalnih uređaja odnosi se na kontrolu i obezbeđenje konfliktnih saobraćajnih tokova, zaštitna vremena, sled signalnih pojmova, trajanje signala i signalnih pojmova.

Za održavanje semaforizovanih raskrsnica pored tehničke dokumentacije koja se odnosi na ugrađeni signalni uređaj, neophodno je posedovati i saobraćajno tehničko rešenje za regulisanje saobraćajnih tokova na dotičnoj raskrsnici.

Obilaske po pozivu obavljaju stalne dežurne ekipe, a iniciraju ih službe saobraćajne policije ili investitor. Sve vrste obilazaka evidentiraju se u posebnu knjigu. Vođenje evidencije o obilascima daje informacije korisniku o ažurnosti i efikasnosti službe održavanja.