Privredno društvo „TM Inženjering“ d.o.o. Beograd osnovano je 1990. godine. Područje poslovanja preduzeća jeste građevinarstvo i saobraćaj, u okviru kojih pruža usluge projektovanja i izvodi radove. „TM Inženjering“ je nosilac međunarodnog sertifikata AAA, Gold certifikate 2016. Grupa Gold certifikate 2016 ima 103 pravna subjekta od ukupno 443.439 aktivna u Srbiji. DUNS broj „TM Inženjering“-a je 360262643. DUNS broj je dokaz da je kompanija ušla u registar D&B-a, najveće i jedine globalne bonitetne kuće na svetu. Link za proveru validnosti svakog DUNS br. po državama u svetu: http://search.bisnode.rs/dnb/sr-latn-cs/ „TM Inženjering“ je uveo sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001 i poseduje odgovarajuće domaće i međunarodne sertifikate.

Delatnosti po kojima je „TM Inženjering“ poznat u Republici Srbiji su:

Izvođenje objekata po sistemu „ključ u ruke“.

Neki od izvedenih objekata su upravni objekti, objekti za smeštaj mehanizacije, objekti za skladištenje tehničke soli za posipanje puteva, itd.

Izrada i montaža čeličnih konstrukcija

Nadstrešnica na naplatnim stanicama, hala za smeštaj mehanizacije, hala za skladištenje, rampi za pretovar tehničke soli, itd.

Izrada i montaža portala za saobraćajnu signalizaciju svih tipova („П“, „Т“ i „Г“).

Portali za nošenje saobraćajne signalizacije su vrsta čeličnih konstrukcija, čija je montaža specifična u odnosu na ostale konstrukcije, jer se uglavnom izvodi pod saobraćajem. Izvođenje radova pod saobraćajnim opterećenjem zahteva dodatne mere bezbednosti za učesnike u saobraćaju i zaposlene na gradilištu, kao i visoku efikasnost prilikom izvođenja radova, uz koordinaciju sa nadležnim službama.

Izmenjiva saobraćajna signalizacija

– ugradnja, održavanje i servis

Induktivne detektorske petlje

Detektori su jedan od najznačajnih elemenata ITS-a (Inteligentnih Transportnih Sistema). Induktivne detektorske petlje su tip detektora čija je primena najrasprostranjenija zbog niske cene i visoke preciznosti. Primenjuju se za najavu vozila, detekciju prisutnosti vozila, brojanje saobraćaja, klasifikaciju vozila, merenje brzine i sl. U “TM Inženjering”-u su na ugradnji induktivnih detektora angažovane ekipe koje su specijalno obučene i adekvatno opremljene za sve vrste radova iz ove specifične oblasti. Brzina, efikasnost i kvalitet radova pri ugradnji induktivnih detektorskih petlji su osnovna preporuka za naš dalji rad.

Brojanje saobraćaja:

„TM Inženjering“ je u svim fazama realizacije brojanja saobraćaja na putevima, od montiranja uređaja do analize i prezentacije podataka, aktivan učesnik u obavljanju ovog obimnog posla. Zaposleni u „TM Inženjering“-u su obučeni i poseduju međunarodne sertifikate za ugradnju, montažu, povezivanje i kalibraciju uređaja za automatsko brojanje saobraćaja. Za obradu, analize i prezentaciju podataka o brojanju saobraćaja koriste se metode koje su u skladu sa zvaničnom Metodologijom brojanja saobraćaja. „TM Inženjering“ je vlasnik najsavremenijih uređaja za automatsko brojanje saobraćaja, koji istovremeno služe za merenje protoka, klasifikaciju vozila, merenje brzine vozila i intervala sleđenja vozila, kao i za merenje površinske temperature kolovoza, na deonicama na kojima se montiraju. Za kontinualna stacionarna merenja koriste se Mikrobit QLTC10C brojači saobraćaja, koji funkionišu po principu induktivnih petlji, a za privremena mobilna brojanja koriste se Nu-Metrics NC200 brojači sa magnetnim čipom. TM Inženjering“, takođe, vrši usluge privremenog brojanja saobraćaja svim zainteresovanim licima (lokalnim samoupravama, urbanističkim zavodima, projektantskim kućama, izvođačima radova, prevoznicima specijalnih transporta, organizatorima sportskih i turističkih manifestacija, benzinskim stanicama i sl.)

Semafori

Redovno održavanje semaforskih uređaja podrazumeva pregled spoljnih elemenata – ormara uređaja, električnog brojila, semaforskih stubova, lanterni i detektora. Posebna pažnja obraća se na mehaničko učvršćenje i oštećenost opreme, vidljivost signala, ispravnost sijalica ili LED dioda, stanje detektorskih petlji, itd. Unutar samog semaforskog uređaja proverava se pravilna izmena programa, trajanje zaštitnih vremena, zadati program, tačnost uklopnih satova, najave sa detektora i sl. Održavanje ispravnog rada signalnih uređaja odnosi se na kontrolu i obezbeđenje konfliktnih saobraćajnih tokova, zaštitna vremena, sled signalnih pojmova, trajanje signala i signalnih pojmova.

Projektovanje saobraćajne signalizacije

za izradu projekata saobraćajne signalizacije i opreme na državnim putevima, preduzeće „TM Inženjering“ poseduje licencu br. P131S1 – za izradu tehničke dokumentacije projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze, izdatu od ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva.

Inženjering u oblasti privremene saobraćajne signalizacije

Projektovanje, iznajmljivanje i posatavljanje / uklanjanje privremene saobraćajne signalizacije za zone radova na državnim putevima i gradskim ulicama.