Sistemi izmenjive saobraćajne signalizacije sačinjeni su od znakova čiji se sadržaj može menjati prema potrebama saobraćajnog toka. Ovakvi sistemi se realizuju u okviru najnaprednijih upravljačkih strategija i doprinose većoj bezbednosti i komforu korisnika.

Za izradu izmenjive signalizacije najčešće se koriste tehnologije zasnovane na LED diodama u više boja. Zavisno od uslova u saobraćajnom toku, sadržaj znaka se menja automatski ili uz manuelne intervencije.

Izmenjivi znaci predstavljaju deo kolektivnog sistema upravljanja i koriste se za obaveštavanje korisnika o nastanku bitnih promena i za usmeravanje korisnika na odgovarajuće izlaze u cilju ravnomernog iskorišćenja kapaciteta.