Za izradu projekata saobraćajne signalizacije i opreme na državnim putevima, preduzeće „TM Inženjering“ poseduje LICENCU br. P131S1za izradu tehničke dokumentacije projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze, izdatu od ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva.