Brojanje saobraćaja sprovodi se radi prikupljanja podataka o intenzitetu i strukturi saobraćajnih tokova. Osnovni podatak je prosečni godišnji dnevni saobraćaj (PGDS) i dobija se tako što se ukupan protok vozila za godinu dana na jednoj deonici puta podeli sa brojem dana u godini. Dužnost upravljača državnim i lokalnim putevima je da redovno vode statistiku o protoku vozila, na osnovu koje se sprovodi racionalno i efikasno upravljanje putevima.

JP „Putevi Srbije“ je upravljač državnim putevima na teritoriji Republike Srbije i zaduženo je za brojanje saobraćaja na državnim putevima. „TM Inženjering“ je u svim fazama realizacije brojanja saobraćaja na državnim putevima, od montiranja uređaja do analize i prezentacije podataka, aktivan učesnik u obavljanju ovog obimnog posla.

Zaposleni u „TM Inženjering“-u su obučeni i poseduju međunarodne sertifikate za ugradnju, montažu, povezivanje i kalibraciju uređaja za automatsko brojanje saobraćaja. Za obradu, analize i prezentaciju podataka o brojanju saobraćaja koriste se metode koje su u skladu sa zvaničnom Metodologijom brojanja saobraćaja.

„TM Inženjering“ je vlasnik najsavremenijih uređaja za automatsko brojanje saobraćaja, koji istovremeno služe za merenje protoka, klasifikaciju vozila, merenje brzine vozila i intervala sleđenja vozila, kao i za merenje površinske temperature kolovoza, na deonicama na kojima se montiraju. Za kontinualna stacionarna merenja koriste se Mikrobit QLTC10C brojači saobraćaja, koji funkionišu po principu induktivnih petlji, a za privremena mobilna brojanja koriste se Nu-Metrics NC200 brojači sa magnetnim čipom.

Za održavanje brojačkih mesta u „TM Inženjering“-u su zadužene stručno osposobljene ekipe, koje su opremljene alatom i sredstvima za brze i kvalitetne intervencije. Održavanje obuhvata sve vrste redovnih i vanrednih intervencija na brojačkim mestima, a u cilju dobijanja preciznih i ažurnih merodavnih podataka o saobraćajnim tokovima na putevima.

„TM Inženjering“, takođe, vrši usluge privremenog brojanja saobraćaja svim zainteresovanim licima (lokalnim samoupravama, urbanističkim zavodima, projektantskim kućama, izvođačima radova, prevoznicima specijalnih transporta, organizatorima sportskih i turističkih manifestacija, benzinskim stanicama i sl.)