nedelja, 25 feb 2018
 
 
Delatnost
BROJANJE SAOBRAĆAJA PDF Štampa El. pošta

Brojanje saobraćaja sprovodi se radi prikupljanja podataka o intenzitetu i strukturi saobraćajnih tokova. Osnovni podatak je prosečni godišnji dnevni saobraćaj (PGDS) i dobija se tako što se ukupan protok vozila za godinu dana na jednoj deonici puta podeli sa brojem dana u godini. Dužnost upravljača državnim i lokalnim putevima je da redovno vode statistiku o protoku vozila, na osnovu koje se sprovodi racionalno i efikasno upravljanje putevima.

JP „Putevi Srbije“ je upravljač državnim putevima na teritoriji Republike Srbije i zaduženo je za brojanje saobraćaja na državnim putevima. „TM Inženjering“ je u svim fazama realizacije brojanja saobraćaja na državnim putevima, od montiranja uređaja do analize i prezentacije podataka, aktivan učesnik u obavljanju ovog obimnog posla.

Zaposleni u „TM Inženjering“-u su obučeni i poseduju međunarodne sertifikate za ugradnju, montažu, povezivanje i kalibraciju uređaja za automatsko brojanje saobraćaja. Za obradu, analize i prezentaciju podataka o brojanju saobraćaja koriste se metode koje su u skladu sa zvaničnom Metodologijom brojanja saobraćaja.

„TM Inženjering“ je vlasnik najsavremenijih uređaja za automatsko brojanje saobraćaja, koji istovremeno služe za merenje protoka, klasifikaciju vozila, merenje brzine vozila i intervala sleđenja vozila, kao i za merenje površinske temperature kolovoza, na deonicama na kojima se montiraju. Za kontinualna stacionarna merenja koriste se Mikrobit QLTC10C brojači saobraćaja, koji funkionišu po principu induktivnih petlji, a za privremena mobilna brojanja koriste se Nu-Metrics NC200 brojači sa magnetnim čipom.

Za održavanje brojačkih mesta u „TM Inženjering“-u su zadužene stručno osposobljene ekipe, koje su opremljene alatom i sredstvima za brze i kvalitetne intervencije. Održavanje obuhvata sve vrste redovnih i vanrednih intervencija na brojačkim mestima, a u cilju dobijanja preciznih i ažurnih merodavnih podataka o saobraćajnim tokovima na putevima.

„TM Inženjering“, takođe, vrši usluge privremenog brojanja saobraćaja svim zainteresovanim licima (lokalnim samoupravama, urbanističkim zavodima, projektantskim kućama, izvođačima radova, prevoznicima specijalnih transporta, organizatorima sportskih i turističkih manifestacija, benzinskim stanicama i sl.)

Opširnije...
 
Induktivne detektorske petlje PDF Štampa El. pošta

Detektori su jedan od najznačajnih elemenata ITS-a (Inteligentnih Transportnih Sistema). Induktivne detektorske petlje su tip detektora čija je primena najrasprostranjenija zbog niske cene i visoke preciznosti. Primenjuju se za najavu vozila, detekciju prisutnosti vozila, brojanje saobraćaja, klasifikaciju vozila, merenje brzine i sl.

Induktivne petlje su namotaji bakarne žice koji se ugrađuju u kolovozni zastor i po principu promene induktiviteta registruju vozila koja prolaze preko njih. Koriste se najčešće kod adaptivnog upravljanja saobraćajem na semaforizovanim raskrsnicama, u sistemima izmenjive signalizacije na putevima, na privatnim i javnim parkiralištima, na stanicama za naplatu putarine, za brojanje saobraćaja i klasifikaciju vozila na putevima, itd.


Oblik i veličina petlji zavise od svrhe za koju su petlje namenjene i propisani su od strane proizvođača elektronske opreme za detekciju vozila. Tehnologiju ugradnje induktivnih petlji u kolovoz propisuje proizvođač opreme u skladu sa opštim principima funkcionisanja induktivnih detektora.

U “TM Inženjering”-u su na ugradnji induktivnih detektora angažovane ekipe koje su specijalno obučene i adekvatno opremljene za sve vrste radova iz ove specifične oblasti. Brzina, efikasnost i kvalitet radova pri ugradnji induktivnih detektorskih petlji su osnovna preporuka za naš dalji rad.

Opširnije...
 
IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE SISTEMA IZMENJIVE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE PDF Štampa El. pošta

Sistemi izmenjive saobraćajne signalizacije sačinjeni su od znakova čiji se sadržaj može menjati prema potrebama saobraćajnog toka. Ovakvi sistemi se realizuju u okviru najnaprednijih upravljačkih strategija i doprinose većoj bezbednosti i komforu korisnika.

Za izradu izmenjive signalizacije najčešće se koriste tehnologije zasnovane na LED diodama u više boja. Zavisno od uslova u saobraćajnom toku, sadržaj znaka se menja automatski ili uz manuelne intervencije.

Izmenjivi znaci predstavljaju deo kolektivnog sistema upravljanja i koriste se za obaveštavanje korisnika o nastanku bitnih promena i za usmeravanje korisnika na odgovarajuće izlaze u cilju ravnomernog iskorišćenja kapaciteta.

Opširnije...
 
REDOVNO ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE SEMAFORA PDF Štampa El. pošta

Redovno održavanje semaforskih uređaja podrazumeva pregled spoljnih elemenata – ormara uređaja, električnog brojila, semaforskih stubova, lanterni i detektora. Posebna pažnja obraća se na mehaničko učvršćenje i oštećenost opreme, vidljivost signala, ispravnost sijalica ili LED dioda, stanje detektorskih petlji, itd.

Unutar samog semaforskog uređaja proverava se pravilna izmena programa, trajanje zaštitnih vremena, zadati program, tačnost uklopnih satova, najave sa detektora i sl. Održavanje ispravnog rada signalnih uređaja odnosi se na kontrolu i obezbeđenje konfliktnih saobraćajnih tokova, zaštitna vremena, sled signalnih pojmova, trajanje signala i signalnih pojmova.

Za održavanje semaforizovanih raskrsnica pored tehničke dokumentacije koja se odnosi na ugrađeni signalni uređaj, neophodno je posedovati i saobraćajno tehničko rešenje za regulisanje saobraćajnih tokova na dotičnoj raskrsnici.

Obilaske po pozivu obavljaju stalne dežurne ekipe, a iniciraju ih službe saobraćajne policije ili investitor. Sve vrste obilazaka evidentiraju se u posebnu knjigu. Vođenje evidencije o obilascima daje informacije korisniku o ažurnosti i efikasnosti službe održavanja.

Opširnije...
 
Izrada čeličnih konstrukcija PDF Štampa El. pošta

Opširnije...
 
Projektovanje saobraćajne signalizacije i opreme PDF Štampa El. pošta
 
 
Sečenje i razbijanje armiranog betona PDF Štampa El. pošta